Skip to main content

I Gamlestaden, Göteborg har två krigsbroar i stål satts upp över Säveån, en tillfällig sträckning avsedda för spårvagnar under tiden Gamlestadstorget byggs om. Det ska bli en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser och butiker runt torget som också blir knutpunkt med bussar, spårvagnar och tåg.

Karta https://goo.gl/maps/FBSoF

Arbeten utförda av Sting
2013 – Hållfasthetsberäkning