Skip to main content

Vägbro, 15-75-1, över Dalslands kanal vid Köpmannebro. Svängbro, byggd 1943, med en spännvidd på 5,9 + 10,6 m, konstruktionslängden 17 m och bredden 3,6 m. Fri höjd 2,25 m och årsdygnstrafiken ca 130 fordon/dygn. Vinkelkuggväxelmotor.

Karta https://goo.gl/maps/VSM1Y

Arbeten utförda av Sting
2009 – Inspektion
2012 – Huvudinspektion el och maskin
2013 – Nytt elsystem
2013 – Reparation vridmaskineri
2014 – Konstruktion av skyddsplåtar