Skip to main content

Vägbro, 15-741-1, över Dalslands kanal och Upperudsälven vid Köpmannebro. Svängbro, byggd 1966, med en spännvidd på 33,4 + 33,7 m, konstruktionslängden 240 m och bredden 10 m. Fri höjd 12,7 m och årsdygnstrafiken ca 3 700 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri för vrid och domkraft.

Karta https://goo.gl/maps/UCPHN

Arbeten utförda av Sting
2007 – Reparation domkrafter
2008 – Garantiinspektion
2009 – Renovering av centreringsanordning
2010 – Underhåll (BL centrering)
2013 – Flytt av bommar
2014 – Ingjutning samt lucka till maskinrum
2014 – Konstruktion av nytt styrsystem
2015 – Konstruktion vid utbyte av absolutgivare
2016 – Konstruktion av domkraftgivare
2016 – Konstruktion av byte elkraftcentral
2016 – Konstruktion av nytt passersystem
2017 – Huvudinspektion el och maskin