Skip to main content

Köpmannebro järnvägsbro, 3500-5219-1, över Dalslands kanal i Köpmannebro. Likarmad lyft- och svängbro, byggd 2002, med en spännvidd på 20 m + 20 m, konstrukrionslängden 99 m och bredden 7 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 0,58 m. Elmekaniskt regelmaskineri och elhydrauliskt lyft- och vridmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/QIy0o

Arbeten utförda av Sting
2007 – Särskild inspektion mekanik
2010 – Inspektion el och mekanik
2013 – Inspektion el och mekanik
2016 – Huvudinspektion el och maskin