Skip to main content

Vägbro, 2-622-1, på Ljusterö, mellan Östra och Västra Lagnö, i Vaxholms kommun. Handdriven svängbro med spännvidden 14,6 + 14,6 m, konstruktionslängden 47 m och bredden 4 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 2 m och årsdygnstrafiken är ca 215 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/dv7Kk

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post