Skip to main content

Vägbro, 5-195-1 samt 5-195-2, över Göta kanal vid Klevbrinken i Söderköping. Klaffbro, byggd 1963, med spännvidden 14,3 m, konstruktionslängden 15 m och bredden 9,9 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 1,1 m och årsdygnstrafiken är ca 13 800 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/C7Nqe

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd