Skip to main content

Klaffbron i Trollhättan är två vägbroar över Göta Älv i Trollhättan. Två dubbelklaffbroar, byggda 1959, med två körfiler på varje bro. Spännvidden är 33,8 m, total brolängd 50 m och bredden 21,5 m. Den segelfria höjden är 3,5 m. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/Kc7rY

Arbeten utförda av Sting
2007 – Konstruktion av nya GC-banor i stål
2008 – BL vid byte av GC-banor från trä till stål samt ytbehandling av allt stål
2009 – Konstruktion givarfästen
2010 – El- och mekanikinspektion