Skip to main content

Kanalbron i Härnösand är en vägbro, 22-706-1, över västra kanalen i Härnösand. Klaffbro, byggd 1956, med en spännvidd på 14 m, konstruktionslängden 26 m och bredden 14 m. Avstånd till medel högvattenyta är 1,6 m och årsdygnstrafiken är ca 13 000 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/sRxZV

Arbeten utförda av Sting
2012 – Inspektion
2014 – Ny klaff
2014 – Reparation farbaran

Next Post