Skip to main content

Jordfallsbron är en vägbro, 15-702-1, över Göta Älv i Kungälv. Dubbelklaffbro, byggd 1965, med en spännvidd på 47 m, konstruktionslängden 685 m och bredden 17 m. Den segelfria höjden är 11 m och årsdygnstrafiken är ca 17 000 fordon/dygn. Rullbanor i kuggsegment och elmekaniskt maskineri, panamahjul med tryckstång. Elhydrauliskt lågregelmaskineri i klaffspets.

Karta https://goo.gl/maps/5ejTJ

Arbeten utförda av Sting
2007 – Reservdelar
2007 – Målning kammare
2008 – Garantiinspektion
2008 – Särskild inspektion av farbaneplåt
2009 – Utredning optokabel
2009 – Skyltinfo
2010 – Anpassning fjärrmanöversystem
2010 – Utbyte elsystem
2010 – Masthöjdsmätning
2010 – Underhåll
2011 – Underhåll, Reparation
2012 – Kantbalksbyte
2012 – Reparation infästning hängkabel
2013 – Underhåll
2013 – Utbyte rusvakt
2013 – Byte av rullbanor
2013 – Reparation av spricka i H-balk
2013 – Byte av el- o styrsystem
2013 – Byte av låsregelmaskineri
2015 – Konstruktion av landgångar
2016 – Regelbyte
2016 – Konstruktion av nytt passersystem
2017 – Huvudinspektion el och maskin