Skip to main content

Vägbro, 16-128-1, över Göta kanal vid Jonsboda i Töreboda kommun. Rullbro av stål, byggd 1954, med spännvidden 14,3 m, konstruktionslängden 15 m och bredden 4 m. Avstånd till medel högvattenyta är 0,9 m och årsdygnstrafiken är ca 400 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/IjFqS

Arbeten utförda av Sting
2007 – Ombyggnad till elmekanisk styrning
2009 – Ombyggnad av övergångsbalk
2011 – Utbyte motor
2016 – Utredning placering av bommar
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2017 – Elkonstruktion – utbyte nätverk, ljud och bild

Next Post