Skip to main content

Klaffbron (Tyska bron, UVHJ-bron) är en järnvägsbro, 3500-2590-1, över Trollhättekanal i Vänersborg. Klaffbro, byggd 1914, med spännvidden 42 m, konstruktionslängden 68 m, bredden 5,8 m och en segelfri höjd på 2 m. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/T2Pqn

Brohistoria
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article3913708.ece

Arbete som Sting utfört
2006 – Inspektion av stål- och maskineri
2013 – Inspektion av stål- och mekanik
2013 – Särskilda inspektioner av sprickor och hållfasthetsanalyser
2013 – Inmätning  motor och växellåda
2014 – Konstruktion av reparationsdetaljer
2014 – Projektering av utbyte dragstång
2015 – Projektering ny rälsskarv
2016 – Modifiering av sidostyrning lager
2016 – Huvudinspektion el och maskin