Skip to main content

Lyrestad järnvägsbro, 3500-3147-1, över Göta kanal i Lyrestad, Gårdsjö-Håkanstorp. Olikformad svängbro, byggd 1908, med spännvidden 14,8 + 7,5 m, konstruktionslängden 22 m och bredden 3,05 m. Avståndet till vattenytan är 1,9 m. Elmekaniskt sväng- och domkraftsmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/hz5HL

Arbete utfört av Sting
2011 – Utbyte el och vridmaskineri
2016 – Huvudinspektion el och maskin