Skip to main content

Järnvägsbro, 3500-3162-1, över Lidan i Lidköping. Klaffbro, byggd 1952, med spännvidden 17,3 m, konstruktionslängd 56 m och bredden 6 m. Avstånd till medel högvattenyta är 1,3 m.

Karta https://goo.gl/maps/3JTU3

Arbeten utförda av Sting
2008 – Utredning motvikt
2014 – Demontering motvikt