Skip to main content

Igelstabron är en järnvägsbro, 3500-4529-1, över Igelstaviken. Byggd 1994 med flera spännvidder varav den längsta är 158 m, total brolängd på 2 016 m, bredden 12 m och en segelfri höjd på 39,9 m. Brons högsta höjd över Södertälje kanal är 48 m.

Karta https://goo.gl/maps/VAsGf

Arbeten utförda av Sting
2011 – Förstudie på hur man kan montera en inspektionsvagn