Skip to main content

Humer Brigde, byggd 1981, är en hängkabelbro i närheten av Kingston upon Hull, England. Total brolängd är 2 220 m, längsta hängspann är 1 410 m och bredd 28,5 m.

Inför reparationen av bärkablarna på Älvsborgsbron gjordes ett studiebesök på Humber Bridge. Man byggde även om åkvagnarna som används på Humber att passa Älvsborgsbron.

Karta https://goo.gl/maps/L3tq2