Skip to main content

Hudbron är en vägbro, 14-1817-1 på E6 över Hudälven. Balkbro, byggd 2010, med flera spännvidder varav den längsta 85 m, konstruktionslängden 644 m och bredden 19,5 m. Högsta högvattenyta (50 år) är 41 m och årsdygnstrafiken är ca 5 400 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/T1kts

Arbeten utförda av Sting
2010 – Byggledning
2010 – Förbesiktning el och belysning