Skip to main content

Högakustenbron är en vägbro, 22-1105-1, över Ångermanälven. Hängbro, byggd 1997, med flera spännvidder varav den längsta är 1210 m, konstruktionslängden 1 867 m och bredden 17,8 m. Segelfri höjd är 40 m och årsdygnstrafiken ca 2 600 fordons/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/v4xSH

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion pyloner