Skip to main content

Hjulstabron är en vägbro, 3-83-1, över Hjulstafjärden mellan Upplands fastland och Märsön. Svängbro, byggd 1953, med längsta spännvidden 44,4 + 44,4 m, konstruktionslängden 507 m och bredden 8,9 m. Segelfri höjd 6 m, farledsbredden 35 m och årsdygnstrafiken är ca 5 100 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/wJfyz

Arbeten utförda av Sting

2014 – Teknisk stöd
2016 – Konstruktion av nytt styr- och elsystem
2016 – Konstruktion av nödkörning domkraft och givare till svängmaskineri
2017 – Huvudinspektion el och maskin