Skip to main content

Hedson Technologies AB konstruerar lösningar för kontrollerad torkning, härdning och värmning med hjälp av infraröd värmare inom bl.a. bil- och flygindustrin, verkstadsindustrin, papper och konvertering samt träindustrin. Sting har sedan år 2007 hjälpt Hedson med utveckling av ny IR-torkutrustning.