Skip to main content

Håverud järnvägsbro, 3500-3245-1, över Strömmen och Dalslands kanal. Enkelklaffbro, byggd 1925, med spännvidden 12,25 m, konstruktionslängden 56 m och bredden 2,5 m. Fri höjd 8,5 m. Mekaniskt vevmaskineri med manuell regellåsning och manuell broms till broklaffen.

Karta https://goo.gl/maps/CoRAu

Arbeten utförda av Sting
2011 – Projektering maskineri
2015-2016 – Projektering ombyggnad till automatisk drift
2016 – Huvudinspektion el och maskin