Skip to main content

Hasslöbron är en vägbro, 10-241-1, över sund mellan Almö udde och Västra Hästholmen. Svängbro, byggd 1964, längsta spännvidderna är 27,1 m, konstruktionslängden 93 m och bredden 6,9 m. Den segelfria höjden är 4 m och årsdygnstrafiken ca 1 700 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/wzEys

Arbeten utförda av Sting
2010 – Fjärrmanövrering
2011 – Huvudinspektion el och maskin
2015 – Nytt styrsystem
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2017 – Nytt passagesystem