Skip to main content

Hardangerbron är en hängkabelbro på vägen från Hardanger till Bergen i Norge. Bron är 1 310 m lång och 14,5 m bred. Byggstart 2009 och färdigbyggd 2013. Den går mellan två bergstunnlar och i den norra tunneln finns det en insprängd rondell. Bron är tvåfilig med 200 m höga pyloner och har gång- och cykelbana samt en årsdygnstrafik på ca 2000 fordon/dygn.

Bron är dessutom 30 m längre än Golden Gate-bron.

Karta https://goo.gl/maps/V50WU