Skip to main content

Händelöbron, 581-28-1, är en järnvägs- och vägtrafikbro över Motala Ström i Norrköpings kommun. Klaffbro, byggd 1963, konstruktionslängden 116 m varav klaff 47 m och bredden 9,9 m. Elektriskt maskineri och panamahjul.

Karta https://goo.gl/maps/JRHNP

Arbeten utförda av Sting
2014 – Teknikstöd