Skip to main content

Vägbro, 16-385-1, över Göta kanal vid Hajstorp. Rullbro av stå (gjutjärn), byggd 1870, med spännvidden 8,1 m, konstruktionslängd 16 m och bredden 3,2 m. Avstånd till medel högvattenyta är 1 m och årsdygnstrafiken är ca 100 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/xO815

Arbeten utförda av Sting
2007 – Granskning av nya ritningar vid ägarbyte av bron
2008 – Inspektion
2014 – Konstruktion och tekniskt stöd vid ombyggnation till elmekanisk drift
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post