Skip to main content

Gropbron är en vägbro, 15-4-1, över Trollhätte kanal i Vänersborg. Klaffbro, byggd 1966, med spännvidden 34 m, konstruktionslängden 90 m och bredden 18,5 m. Den segelfria höjden är 4 m. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/h8nyb

Arbete utfört av Sting
2007 – Byggledning reparation av låsreglar och viktning
2011 – El- och maskininspektion