Skip to main content

Grindtunnlarna är av modellen vägtunnel, 14-1588-1 (norra röret) och 14-1588-2 (södra röret), i Rabbalshede. Byggd år 2000, längd 152,5 m och dubbla tunnelrör. Fri höjd är 4,7 m och årsdygnstrafiken är ca 4 800 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/fYoT7

Arbeten utförda av Sting
2008 – Projektering, installation och drifttagning av ny belysning
2012 – Huvudinspektion el