Skip to main content

Götatunneln är en vägtunnel, 14-1561-1 (södra tunnelröret) och 14-1561-2 (norra tunnelröret), på E45. Byggd 2006, längd 1 500 m, fri höjd på 4,7 m, dubbla tunnelrör (norra och södra) med en årsdygnstrafik på ca 21 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/AYmZX

Arbeten utförda av Sting
2010 – Granskning av underhåll- och servicemanual
2013 – Genomförande av första säkerhetsinspektionen
2013-2014 – Genomförande av regelbundna utbildningar i arbetsmiljöarbete för driftarbete i komplexa tunnelanläggningar
2016 – Slutbesiktning passagesystem driftutrymmen
2017-2018 Besiktning brandbekämpning