Skip to main content

Göta Älvbron är en vägbro, 1480-1002-1, över Göta Älv i Göteborg. Klaffbro, byggd 1939, med en spännvidd på 29 m, en total brolängd på 962 m och bredden 18 m. Den segelfria höjden är 18,3 m i mittspannet och 17,1 m i sidospannen. Bron har en årsdygnstrafik på 28 700 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/1xIwT

Arbete utfört av Sting
2009 – El- och maskininspektion
2010 – Införande av felsäkert nödstopp
2011 – Systemhandling för ny klaffbro ( el- och maskin )
2012 – Byte av signaler
2013 – El- och maskininspektion

Next Post