Skip to main content

Gnistängstunnlen är en vägtunnel, 14-924-1 (östra tunnelröret) och 14-924-2 (västra tunnelröret), som tillhör västerleden i Göteborg. Byggd 1978, längd 712,5 m, dubbla tunnelrör (östra och västra). Fri höjd är 5 m och årsdygnstrafiken är ca 21 500 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/LF2Ww

Arbeten utförda av Sting
2009 – Förslag till förbättring av utrymningsvägar
2013 – BL utbyte belysning
2013-2014 Genomförande av regelbundna utbildningar i arbetsmiljöarbete för driftarbete i komplexa tunnelanläggningar
2014 – Framtagande av säkerhetsdokumentation inför övergång till T-ENT vägnätet och gällande EU-direktiv