Skip to main content

Gerumstunneln är en vägtunnel, 14-2033-1, på väg E6 vid Tanumshede. Tunneln färdigställes år 2015 med dubbla tråg och två körfält i vardera och längd 250 m.

Karta https://goo.gl/maps/gXaGw

Arbeten utförda av Sting
2013-2015 Funktionsansvarig specialist för installation-, styr- och övervakningssystem samt tunnelsäkerhet