Skip to main content

GC-bro över Svartån vid Oset i Örebro. Bron, som är byggd 2009, har en fast och en rörlig del där den fasta delen är balkbro med stålbalkar samt träfarbana och den rörliga delen är av typen holländsk klaff. Den fasta delen har en fri höjd på 3 m så att en stor del av fritidsbåtarna från småbåtshamnen kan passera utan att bron behöver öppnas. Största spännvidden är 15 m.

Karta https://goo.gl/maps/XkjRI

Arbete utfört av Sting
2009 – FFU el och styr samt öppningsbar bro med maskineri
2010 – Slutbesiktning av el- och styrsystem, hydraulik samt stålbro med klaff