Skip to main content

Gårdstenstunneln är en vägtunnel, 14-860-1, mellan Angeredsbron och Angered i norra Göteborg, på Norrleden. Tunneln, som är byggd 1978, har ett tunnelrör med längden 235 m. Fri höjd är 4,5 m och årsdygnstrafiken är ca 14 000 fordon/dygn.

Bilden är lånad från http://www.panoramio.com/photo/79956243

Karta https://goo.gl/maps/az4Cm

Arbete utfört av Sting
2007 – Särskild inspektion – el

Next Post