Skip to main content

Gamla Svinesundsbron är en vägbro, 14-6-1, över Idefjorden i Strömstad och som binder samman Sverige (Strömstads kommun) och Norge (Halden kommun i Østfold fylke). Valvbro, byggd 1946, spännvidden på huvidspannet i betong är 155 m, konstruktionslängen är 368 m och bredden 9,5 m. Årsdygnstrafiken är ca 4 800 fordon/dygn. Bron blev byggnadsminnesförklarad år 2005.

Karta https://goo.gl/maps/kVMcB

Arbeten utförda av Sting
2008 – Förbesiktning av el och belysning