Skip to main content

Gamla Lyrestad E20 var en vägbro, 16-574-1, över Göta kanal (södra bron) vid Lyrestads kyrka. Enkelklaffbro, byggd 1967, med en spännvidd på 5 + 13 m, konstruktionslängden 22 m och bredden 12,9 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 0,6 m och årsdygnstrafiken är ca 3 400 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri med stående lyftcylindrar samt pendelbockar. Broklaffen byttes ut vintern 2012-2013.

Karta Karta https://goo.gl/maps/Y2esC

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2010 – Proj. utbyte klaff och manöverhus
2011 – Ombyggnation mekanik, lager, pendelbockar och vridaxel
2011 – Utbyte hydraulaggregat
2013 – Utbyte klaff, BL stål
2017 – Serviceplattformar