Skip to main content

Fredhällstunneln är en vägtunnel, 2-2041-1 (östra tunneln) och 2-2041-2 (västra tunneln), på väg E4/E20, tillhör Essingeleden. Byggd 1967, längd 418 m, fri höjd på 4,6 m, dubbla tunnelrör (östra och västra) och en årsdygnstrafik på ca 66 000 resp. 69 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/v433v

Arbeten utförda av Sting
2013 – Installation ljusstyrning