Skip to main content

Vägbro, 16-359-1, över Göta kanal vid Forsvik. Enkelklaffbro, byggd 1956, med spännvidden 11,2 m, konstruktionslängden 12 m och bredden 10,4 m. Avstånd till medel högvattenyta är 1 m och årsdygnstrafiken är ca 1 100 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri med fasta liggande enkelverkande cylindrar och rullbanor med kuggar.

Karta https://goo.gl/maps/CrXxV

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2009 – Byte el- och styrsystem
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post