Skip to main content

Flottsundsbron är en vägbro, 3-66-1, över Fyrisån vid Flottsund. Svängbro, byggd 1924, med spännvidden 17,7 + 17,7 m, konstruktionslängden 49 m och bredden 5 m. Den segelfria höjden är 2,5 m och årsdygnstrafiken är ca 5 000 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Bron revs ut 2015 för att ge plats åt en ny bro.

Karta https://goo.gl/maps/Rq8TL

Arbete utfört av Sting
2014 – Projektering av ny broklaff