Skip to main content

Flottsundsbron kommer att byggas om med start 2015 och arbetet beräknas vara klart under sommaren 2016. Det kommer att bli en bredare klaffbro än befintlig bro.

OBS! Bilden är en tidig visualisering av den nya bron och kommer att förändras under projekteringen.

Karta https://goo.gl/maps/9C0GR

Arbeten utförda av Sting
2014 – Projektering av ny klaffbro