Skip to main content

Falsterbobron är en vägbro, 12-997-1, över Falsterbokanalen, sydvästra Höllviken. Klaffbro, byggd 1992, med en spännvidd på 29,8 m, konstruktionslängden 81 m, bredden 17,4 m. Segelfri höjd är 2,5 m och årsdygnstrafiken på ca 12 500 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/MUERv

Arbeten utförda av Sting
2011 – Inspektion
2013 – Projektering av hydrauliskt reservaggregat samt komplettering av hydrauliska och elektriska system
2014 – Utredning gällande fjärrstyrning av bro och dämmluckor
2015 – BL underhållsreparationer
2017 – Utbyte passersystem
2017 – Utbyte bromsventil