Skip to main content

Vägbro, 2-140-1, över Håtunaviken vid Eriksund mellan Enköping och Sigtuna i Sigtuna och Upplands-Bro kommun. Svängbro, byggd 1931, med svängspannet 35 m, spännvidderna 17,4 + 17 m, konstruktionslängden 78 m och bredden 5,9 m. Hydrauliskt maskineri. Avstånd till Medel högvattenyta är 0,8 m och årsdygnstrafiken är ca 5 495 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/oMGgX

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post