Skip to main content

E4-broarna i Södertälje är två vägbroar, 2-735-1 och 2-735-2, över Södertälje kanal. Lyftbroar, byggda 1965, med spännvidd 65 m, konstruktionslängden 448 m, bredd 13,3 m samt segelfri höjd 26 m i vägtrafikläge och 42 m i upphissat läge. Årsdygnstrafiken är ca 18 000 fordon/dygn. Frekvensstyrda motorer.

Karta https://goo.gl/maps/CCPP1

Arbeten utförda av Sting
2011 – Projektering för av frekvensomriktare till lyftmotorer
2016 – Huvudinspektion el och maskin