Skip to main content

Dalbobron är en vägbro, 15-5-1, över nya trafikkanalen i Vänersborg. Enkelklaffbro, byggd 1962, med en spännvidd på 33,2 m, konstruktionslängden 836 m och bredden 17,5 m. Den segelfria höjden är 15,5-17 m och årsdygnstrafiken är ca 13 000 fordon/dygn. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/EQSj9

Arbeten utförda av Sting
2011 – Oregelbundet förebyggande underhåll
2011 – El- och maskininspektion
2013 – Utbyte av rusvakter