Skip to main content

Vägbro, 16-369-1, över Göta kanal vid Brosundet mellan Vänern och Vättern. Enkelklaffbro, byggd 1983, med 13,5 m spännvid, konstruktionslängden 14 m och bredden 4,5 m. Avståndet till högsta högvattenyta är 1,7 m och årsdygnstrafiken är ca 240 fordon/dygn. Lyftmaskineriet är elhydrauliskt med stående hydraulcylindrar och fasta vridlager.

Karta https://goo.gl/maps/3qKK2

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2010 – OTB hydraulik
2011 – BL hydraulik
2015 – Elkonstruktion länspump
2016 – Utbyte styrsystem
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2016 – Konstruktion av ny trappa klaffkammare
2018 – Konstruktion av arbetsplattformar

Next Post