Skip to main content

Vägbro över avloppskanal N Åtorp, 15-1900-1, Brålanda. Samverkansbro, byggd 2014, med en spännvidd på 18 m, konstruktionslängden 19 m och bredden 6 m. Bron har en årsdygnstrafik på 480 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/bCFjcRz99QB2

Arbete utfört av Sting
2014 – BL och stålinspektion