Skip to main content

Vägbro, 580-98-1, å Cloettavägen i Linköpings kommun. Rullbro, byggd 2006, med konstruktionslängden 20 m och bredden 5,4 m. Elhydrauliskt maskineri, fjärrmanövreras från Heda.

Karta https://goo.gl/maps/UgyoO

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd