Skip to main content

Rullbro över Göta kanal i Brådtom. Byggd 1850 av Motala verkstad och manövreras manuellt. Ligger tre kilometer söder om Norsholm. Bron ligger avdragen under sommarsäsongen men rullas på vintern ut för att kunna användas av gående och cyklister.

Bron låg från början i Norsholm men flyttades år 1879 till Brådtom.

Karta https://goo.gl/maps/ekopI

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd

Next Post