Skip to main content

Vägbro, 16-388-1, över Göta kanal vid Böckersboda. Rullbro av stål, byggd 1955, med en spännvidd på 4,5 + 4,5 + 9 m, konstruktionslängden 18 m och bredden 4 m. Avstånd till medel högvattenyta är 0,9 m och årsdygnstrafik en är ca 550 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/WMq37

Arbeten utförda av Sting
2008 – Inspektion
2014 – Byte av bromaskineri, ombyggnad till eldrift
2014 – Utbyte styrsystem
2016 – Huvudinspektion el och maskin