Skip to main content

Vägbro, 5-339-1, över Göta kanal vid N Västerby i Norrköpings kommun. Rullbro, byggd 1954, med längsta spännvidden 8,3 m, konstruktionslängden 9 m och bredden 4 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 1,3 m och årsdygnstrafiken är ca 400 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/vqm5J

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd
2015 – Inspektion av brofunktion avseende bommar samt väg- och sjötrafiksignaler
2017 – Konstruktion av rörskydd
2017 – Huvudinspektion el och maskin