Skip to main content

Vägbro, 15-12-1, över Dalslands kanal vid Billingsfors. Klaffbro, byggd 1961, med en spännvidd på 10,1 m, konstruktionslängden 11 m och bredden 9,1 m. Avstånd till medel högvattenyta är 1,3 m och årsdygnstrafiken är ca 5 200 fordon/dygn. Hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/xTvS1

Arbeten utförda av Sting
2007 – Framtagning av OTB på hydraulik och el (ELU)
2008 – Nytt elsystem
2009 – Byte motviktslager och klaffens vridlager
2009 – Inspektion
2012 – Huvudinspektion el och maskin

Next Post