Skip to main content

Bergnäsbron är en vägbro, 25-12-1, över Lulefjärden vid Luleå Bergnäset. Dubbelklaffbro, byggd 1954, med spännvidden 36 m, konstruktionslängd 864 m och bredden 13 m. Den segelfria höjden är 7,3 m och årsdygnstrafiken ca 14 000 fordons/dygn. Fasta vridlager samt ledad motvikt. Elmekaniskt maskineri för klaffar och låsreglar.

Karta https://goo.gl/maps/uNucL

Arbeten utförda av Sting
2010 – El- och maskininspektion
2013 – Huvudinspektion el och maskin
2014 – Projektering provisorisk beläggning farbana
2016 – Syn av aluminium-farbana
2016 – Huvudinspektion el och maskin
2107 – Projektering byte farbaneplåt